Кафедра общей практики и медицинской реабилитации ОГМУ Кафедра загальної практики ОНМедУ
  Про кафедру    Наукова робота    Публикацiїи    Оголошення    Студентам    Iнтернам    Лiкарям-курсантам   

Iнтернам

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

навчальний план

спеціалізації (інтернатури)

зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»

Тривалість навчання – 10 місяців (1560 годин)

Код курсу, розділу

Назва курсу, розділу

Кількість годин

Лекції

Прак­тичні

Семінарські

Всьо­го

01

Організація охорони здоров'я

2

12

2

16

02

Внутрішні хвороби

24

300

106

430

02.01

Основи і принципи доказової медицини

2

-

2

4

02.02

Профілактична діяльність в практиці сімейного лікаря

2

16

4

22

02.03

Консультація – основа діяльності сімейного лікаря

2

10

4

16

02.04

Хвороби органів дихання

4

50

18

72

02.05

Хвороби серцево-судинної истеми

4

70

24

98

02.06

Ревматичні хвороби

2

26

8

36

02.07

Хвороби органів травлення

2

50

18

70

02.08

Хвороби нирок і сечовивідних шляхів

2

30

10

42

02.09

Хвороби органів кровотворення

2

20

8

30

02.10

Хвороби ендокринної системи

2

28

10

40

03

Охорона здоровя дітей

12

174

62

248

03.01

Організація педіатричної допомоги в Україні

2

4

4

10

03.02

Профілактична робота і контроль за станом здоров'я і розвитком дітей

-

12

6

18

03.03

Сучасні перинатальні технології догляду, виходжування та грудного вигодовування новонароджених  Фізіологія та патологія пери- та неонатального періоду

2

38

14

54

03.04

Медична генетика

-

4

2

6

03.05

Харчування здорових і хворих дітей

2

8

4

14

03.06

Клінічна імунологія

2

4

2

8

03.07

Хвороби органів дихання

2

20

6

28

03.08

Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби

-

24

6

30

03.09

Хвороби органів кровотворення

-

8

4

12

03.10

Хвороби органів травлення

2

20

6

28

03.11

Хвороби сечової системи 

-

14

4

18

03.12

Хвороби ендокринної системи

-

6

2

8

03.13

Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога

-

12

2

14

04

Охорона здоров’я жінки та репродуктивне здоров’я

4

50

18

72

04.01

Акушерство

2

26

8

36

04.02

Гінекологія

2

16

6

24

04.03

Планування сім'ї та репродуктивне здоров'я

-

8

4

12

05

Загальна хірургія з курсом  дитячої хірургії  та проктологія

2

36

14

52

05.01

Загальна хірургія

 

 

 

 

05.01.

01

Травматичні ушкодження органів грудної і черевної порожнини

1

4

2

7

05.01.

02

Хірургічні захворювання органів черевної порожнини

1

4

2

7

05.01.

03

Хвороби периферичних кровоносних судин

-

4

2

6

05.01.

04

Мала амбулаторна хірургія

-

10

2

12

05.01.

05

Опіки та обмороження

-

2

2

4

05.02

Дитяча хірургія

-

6

2

8

05.03

Проктологія

-

6

2

8

06

Травматологія і ортопедія

-

16

-

16

06.01

Переломи

-

6

-

6

06.02

Вивихи

-

6

-

6

06.03

Вроджена та набута патологія опорно-рухового апарату

-

4

-

4

07

Урологія

-

10

4

14

07.01

Симптоми та синдроми в урології

-

-

2

2

07.02

Інфекційно-запальні захворювання сечостатевої системи

-

4

-

4

07.03

Аденома передміхурової залози

-

4

-

4

07.04

Ургентні стани в урології

-

2

2

4

08

Онкологія

2

22

6

30

08.01

Скринінгові програми в онкології

2

4

2

8

08.02

Профілактика онкозахворювань, передракові стани

-

4

2

6

08.03

Сучасні методи діагностики і лікування, амбулаторний моніторинг злоякісних пухлин

-

10

2

12

08.04

Організація догляду за помираючими та невиліковно хворими

-

4

-

4

09

Хвороби ока з курсом дитячої офтальмології

2

26

8

36

09. 01

Семіотика та методи обстеження в офтальмології

-

2

2

4

09. 02

Профілактика порушень зору в дитячому віці. Дитяча офтальмологія

-

6

2

8

09.03

Діагностика і лікування запальних захворювань ока і захисного  апарату

2

4

1

7

09.04

Аномалії рефракції. Хвороби кришталика

-

4

1

5

09.05

Глаукома

-

4

1

5

09.06

Ураження органа зору при інших захворюваннях

-

2

-

2

09.07

Травми ока та його додатків

-

4

1

5

10

Отолярингологія з курсом дитячої отолярингології

2

26

8

36

10.01

Семіотика та методи обстеження при захворюваннях ЛОР-органів

-

-

2

2

10.02

Діагностика і амбулаторне лікування запальних захворювань вуха у дітей і дорослих

2

4

-

6

10.03

Діагностика і амбулаторне лікування запальних захворювань носа і приносових пазух у дітей і дорослих

-

4

-

4

10.04

Порушення гостроти слуху у дітей і дорослих

-

2

-

2

10.05

Діагностика і амбулаторне лікування запальних захворювань глотки та гортані у дітей і дорослих

-

4

-

4

10.06

Орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення риногенного характеру

-

2

1

3

10.07

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення

-

2

1

3

10.08

Травми та сторонні тіла ЛОР-органів

-

4

-

4

10.09

Невідкладні стани в оториноларингології

-

2

2

4

10.10

Захворювання ЛОР-органів у дітей раннього віку

-

2

2

4

11

Стоматологія

-

6

-

6

11.01

Профілактика запальних та пухлинних захворювань ротової порожнини

-

2

-

2

11.02

Патологія зубного ряду

-

2

-

2

11.03

Надання першої допомоги при гострих стоматологічних захворюваннях

-

2

-

2

12

Нервові хвороби з курсом дитячої неврології

4

52

16

72

12.01

Семіотика та методи обстеження нервової системи

-

8

-

8

12.02

Захворювання периферичної нервової системи

-

8

2

10

12.03

Судинні захворювання нервової системи

2

8

2

12

12.04

Інфекційні захворювання центральної нервової системи

-

4

2

6

12.05

Демієлінізуючі захворювання нервової системи

-

2

2

4

12.06

Міастенія і міастенічні синдроми

-

2

2

4

12.07

Хвороба Паркінсона

-

2

-

2

12.08

Травми  і пухлини  нервової системи

-

4

2

6

12.09

Дитяча неврологія

2

8

2

12

12.10

Невідкладні стани в неврології

-

6

2

8

13

Психіатрія

2

18

4

24

13.01

Законодавчі акти в галузі психіатрії

2

-

2

4

13.02

Консультування  пацієнтів з патологією психіки, відхиленнями поведінки

-

4

-

4

13.03

Алгоритми скринінгу та тактика ведення хворих із найбільш розповсюдженими психічними розладами

-

6

-

6

13.04

Допомога залежним

-

4

-

4

13.05

Епілепсія

-

2

1

3

13.06

Шизофренія

-

2

1

3

14

Еідеміологія

-

6

-

6

15

Інфекційні хвороби з курсом  дитячих інфекційних хвороб

4

46

16

66

15.01

Семіотика і основні методи діагностики інфекційних хвороб

-

-

2

2

15.02

Захворювання з переважно фекально-оральним механізмом передачі

1

6

2

9

15.03

Захворювання з переважно повітряно-крапельним механізмом передачі

1

6

2

9

15.04

Захворювання з переважно раньовим (інокуляційним)  механізмом передачі

-

4

-

4

15.05

Захворювання з переважно трансмісивним механізмом передачі

-

4

2

6

15.06

Інвазії (гельмінтози)

-

4

2

6

15.07

Дитячі інфекційні хвороби. Особливості перебігу інфекцій в дитячому віці

2

22

6

30

16

Фтизіатрія

2

26

8

36

16.01

Виявлення туберкульозу

1

2

2

5

16.02

Профілактика туберкульозу 

1

4

2

7

16.03

Діагностика туберкульозу

-

4

2

6

16.04   

Туберкульоз органів дихання

-

4

2

6

16.05

Туберкульоз  інших органів і систем

-

4

-

4

16.06

Туберкульоз у дітей

-

2

-

2

16.07

Туберкульоз  при імунодефіцитних станах та супутніх захворюваннях

-

2

-

2

16.08

Принципи лікування хворих

-

4

-

4

17

Дерматовенерологія

2

22

6

30

17 .01

Методи обстеження дерматовенерологічних хворих

-

2

2

4

17.02

Принципи лікування дерматовенерологічних хворих

2

4

2

8

17.03

Сверблячі дерматози

-

2

-

2

17.04

Ексудативні дерматози

-

2

-

2

17.05

Дерматози з вираженим лущенням

-

2

-

2

17.06

Мікробні ураження шкіри

-

2

-

2

17.07

Вірусні ураження шкіри

-

2

-

2

17.08

Грибкові ураження шкіри

-

2

2

4

17.09

Псоріаз, парапсоріаз

-

2

-

2

17.10

Захвювання що передаються статевим шляхом

-

2

-

2

18

Немедикаментозні методи лікування

-

6

2

8

18.01

Методи електролікування

-

1

-

1

18.02

Методи світлолікування і магнітотерапія

-

1

-

1

18.03

Ультразвукова терапія

-

1

-

1

18.04

Лікувальний масаж

-

1

-

1

18.05

Лікувальна фізкультура

-

2

-

2

18.06

Санаторно-курортне лікування

-

-

2

2

19

Реаніматологія та інтенсивна терапія

4

52

16

72

19.01

Загальна реаніматологія та інтенсивна терапія

2

12

2

16

19.02

Інтенсивна терапія шокових станів

2

10

2

14

19 03

Інтенсивна терапія при коматозних станах

-

10

4

14

19.04

Інтенсивна терапія при гострих отруєннях

-

10

4

14

19.05

Невідкладні стани  впедіатрії

-

10

4

14

20

Військово-спеціальна підготовка

-

22

14

36

 

Всього

68

928

310

1306

 

Базисний контроль знань

-

-

-

2

 

Підсумковий річний контроль знань

-

-

-

6

 

Конференції

-

-

-

6

 

Іспит

-

-

-

8

 

Разом

-

-

-

1328

 

Додаткові програми

20

178

34

232

1

Військово-м едична підготовка

-

8

2

10

2

Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях

2

4

-

6

3

СНІД та вірусні гепатити

2

4

-

6

4

Радіаційна медицина

2

2

2

6

5

Особливо небезпечні інфекції

-

10

2

12

6

Клінічна імунологія

-

4

2

6

7

Імунопрофілактика

2

-

4

6

8

Протидія насильству в сім’ї

2

-

4

6

9

Трансплантологія

-

4

2

6

10

Медична інформатика

-

4

2

6

11

Гуманітарні аспекти клінічного мислення

2

2

2

6

12

Медицина невідкладних станів*

8

136

12

156

 

Разом

88

1106

344

1560

* Додаток 1

 навчальна програма

спеціалізації (інтернатури) за фахом

«Загальна практика – сімейна медицина»

           

Код курсу, розділу, теми

Назва курсу,

розділу, теми, елементу

01

Організація ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

01.01

Загальні цілі і задачі системи охорони здоров’я, основи законодавства України про охорону здоров’я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров’я; правові аспекти діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини; завдання первинної медико-санітарної допомоги, роль сімейного лікаря у вирішенні цих задач.

01.02

Концепція, зміст та принципи сімейної медицини. Кваліфікаційна характеристика та компетенції лікаря «загальної практики-сімейної медицини». 

 

01.03

Правові основи та форми організації амбулаторії сімейного лікаря; ресурси і можливості первинного, вторинного та третинного рівнів медичної допомоги громади /регіону/ країни; організація роботи амбулаторно-поліклінічних та лікарняних закладів, швидкої та невідкладної допомоги.

 

01.04

Управління здоров’ям пацієнта і сім’ї. Основні показники стану здоров’я населення України.

 

01.05

Оцінка якості діяльності сімейного лікаря, медичного закладу.

 

01.06

Організація медико-профілактичної, медико-соціальної, психологічної  допомоги сім’ї. Взаємодія сімейного лікаря зі спеціалістами вторинного і третинного рівнів.

 

01.07

Інормаційні технології в роботі сімейного лікаря. Стандарти, протоколи та керівництва в діяльності сімейного лікаря. Безперевне професійне навчання.

 

01.08

Документальний супровід діяльності амбулаторії сімейного лікаря. 

 

02

внутрішні хвороби

 

02.01

Основи і принципи доказової медицини

 

02.02

Профілактична діяльність в практиці сімейного лікаря

 

02.02.01

Здоровий спосіб життя. Збереження  здоровя здорових. Вікова норма.

 

02.02.02

Виявлення і корекція факторів ризику розвитку найбільш поширених неінфекційних захворювань.

 

02.02.03

Вторинна і третинна профілактика  при веденні хворих з найбільш поширеними неінфекційними захворюваннями.

 

02.03

Консультація – основа діяльності сімейного лікаря

 

02.04

Хвороби органів дихання

 

02.04.01

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів дихання.

 

 

Диференційна діагностика і ведення хворих із кашлем.

 

02.04.02

Гострі респіраторні захворювання. Принципи імунної профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.

 

02.04.03

Хронічне обструктивне захворювання легень. .

 

02.04.04

Бронхіальна астма. Астма-школа.

 

02.04.05

Пневмонії. Емпірична антибактеріальна терапія хворих на негоспітальні пневмонії (НП) в амбулаторних умовах. Вибір стартової антибактеріальної терапії. Критерії ефективності антибактеріальної терапії. Ускладнення НП. Затяжний перебіг НП. Помилки в лікуванні хворих на НП.

 

02.04.06

Бронхоектатична хвороба. Абсцес і гангрена легень. 

 

02.04.07

Пневмоконіози, пильові бронхіти.

 

02.04.08

Грибкові і паразитарні захворювання легень. Кандідоз, аспергільоз, криптококкоз.

 

02.04.09

Дисеміновані захворювання легень. Ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (фіброзуючий альвеоліт), саркоїдоз.

 

02.04.10

Хронічне легеневе серце.

 

02.04.11

Захворювання плеври. Плеврити. Диференційна діагностика  при гідротораксі.

 

02.04.12

Особливості перебігу і лікування захворювань органів дихання у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

 

02.04.13

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що застосовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання.       

 

02.04.14

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

 

02.04.15

Експертиза працездатності.

 

02.04.16

Стани та синдроми при захворюваннях органів дихання, які потребують невідкладної допомоги (гостра дихальна недостатність; загострення бронхіальної астми; гострий респіраторний дистрес-синдром дорослих; синдром гіпервентиляції; легенева кровотеча; пневмоторакс; тромбоемболія легеневої артерії; сторонні тіла дихальних шляхів).

 

02.05

Хвороби серцево-судинної системи

 

02.05.01

Семіотика та методи обстеження хворих з захворюваннями серцево-судинної системи. Діагностичні можливості ЕКГ, ЕхоКГ, велоергометрії, рентгенологічних методів тощо.

 

02.05.02

Дисліпідемії.

 

02.05.03

Диференційна діагностика і ведення хворих з болем у грудній клітці.

 

02.05.04

Соматоформна вегетативна дисфункція (кардіальний невроз, нейроциркуляторна астенія).

 

02.05.05

Артеріальна гіпертензія (АГ). Есенціальна та вторинні артеріальні гіпертензії. Злоякісна АГ. Гіпертензивні кризи. Цільові рівні артеріального тиску. Амбулаторне моніторування артеріального тиску.

 

02.05.06

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія та її форми.

Гострий коронарний синдром. Інфаркт міокарда.

 

02.05.07

Кардіоміопатії (дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна та ін.).

 

02.05.08

Міокардити.

 

 

Інфекційний ендокардит.

 

02.05.09

Перикардити.

 

02.05.10

Набуті вади серця (мітральні, аортальні, трикуспідальні, легеневої артерії). Оцінка можливості хірургічної корекції та ведення пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання.

 

02.05.11

Порушення ритму і провідності серця. Механізми порушення ритму серця. Характеристика нормального синусного ритму. Класифікація порушень ритму і провідності. Порушення автоматизму синусного вузла. Екстрасистолії. Пароксизмальні тахікардії. Надшлуночкова і шлуночкова пароксизмальні тахікардіїї. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Фібриляція шлуночків. Блокади. Порушення атріовентрикулярної та внутрішньошлуночкової провідності. Асистолія.

 

02.05.12

Хронічна серцева недостатність.

 

02.05.13

Поняття серцево-судинного континуума. Сумарний серцево-судинний ризик. Цільові рівні профілактики.

 

02.05.14

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

 

02.04.15

Експертиза працездатності.

 

02.05.16

Особливості перебігу і лікування захворювань серцево-судинної системи у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

 

02.04.17

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

 

02.05.18

Стани та синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, які потребують невідкладної допомоги (раптова коронарна смертьь, зупинка кровообігу, гострий коронарний синдром, гостра серцева недостатність; серцева астма; набряк легень; гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, кардіогенний шок; гіпертензивні кризи неускладненні, ускладненні; пароксизмальні порушення ритму серця і провідності, тромбоемболії легеневої артерії).

 

02.06

Ревматичні хвороби

 

02.06.01

Семіотика та методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями.

 

02.06.02

Диференційна діагностика і ведення хворих із суглобовим синдромом.

 

02.06.03

Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця.

 

02.06.04

Ревматоїдний артрит.

 

02.06.05

Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит, вузликовий поліартеріїт).

 

02.06.06

Системні васкуліти (вузликовий поліартеріїт, гігантоклітинний артеріїт, васкуліт Шенлейн-Геноха, гранулематоз Вегенера, васкуліт Такаясу та ін.).

 

02.06.07

Остеоартроз.

 

02.06.08

Подагра та інші мікрокристалічні артрити.

 

02.06.09

Спондилоартропатії. Реактивні артрити.

 

02.06.10

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

 

02.06.11

Експертиза працездатності.

 

02.06.12

Особливості перебігу і лікування ревматичних захворювань у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

 

02.06.13

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із ревматичними захворюваннями.

 

02.06.14

Невідкладні стани у хворих з ревматичними захворюваннями.

 

02.07

Хвороби органів травлення

 

02.07.01

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості рентгенологічного, ендоскопічного (езофагогастрофіброскопії, колоноскопії, ректороманоскопії), ультрасонографічного методів, інтрагастральної рН-метрії. Лабораторні методи дослідження в гастроентерології (цитологічні, біохімічні, серологічні, ПЛР).

 

02.07.02

Хвороби стравоходу. ГЕРХ, ахалазія кардії, езофагіти, дивертикули, кили стравохідного отвору діафрагми, дивертикули стравоходу.

 

02.07.03

Поняття недослідженої диспепсії. Функціональна диспепсія.

 

02.07.04

Гастрити: гострі, хронічні, інші типи гастритів. Дуоденіт.

 

02.07.05

Пептична виразка. Роль гелікобактерної інфекції при формуванні виразки. Методи діагностики гелікобакте­ріозу. Ерадикаційна терапія. Ускладнення пептичної виразки. ХОШ. Післярезекційний синдром.

 

02.07.06

Хвороби оперованого шлунка. Демпінг-синдром. Синдром петлі, що приводиться. Постгастрорезекційна астенія. Хронічний гастрит культі шлунка. Рецидивуюча виразка культі шлунка. Пептична виразка анастамозу. Постваготомічні синдроми.

 

02.07.07

Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів. Дискінезія жовчного міхура та сфінктерів жовчовивідних шляхів. Хронічний безкамінцевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба. Постхолецистектомічний синдром.

 

02.06.08

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Цирози печінки. Алкогольна хвороба печінки. Неалкогольний стеатоз. Медикаментозне ураження печінки. Портальна гіпертензія. Гепатоцелюлярна недостатність. Печінкова енцефалопатія. Асцит-перітоніт.

 

02.06.09

Диференційна діагностика та ведення хворих з жовтяницями.

 

02.07.10

Хвороби кишок. Ферментопатії. Целіакія. Неінфекційні запальні захворювання кишок (неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона). Синдром надмірної мікробної контамінації кишки. Синдром подразненого товстого кишечника.

 

02.07.11

Хвороби підшлункової залози. Гострі та хронічні панкреатити. Лікування больового синдрому при хронічному панкреатиті. Синдром панкреатичної мальнутріції.

 

02.07.12

Диференційна діагностика та ведення хворих із болем в животі.

 

02.07.13

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

 

02.07.14

Експертиза працездатності.

 

02.07.15

Особливості перебігу і лікування гастроентерологічних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

 

02.07.16

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів травлення.

 

02.07.17

Стани та синдроми при захворюваннях органів травлення, які потребують невідкладної допомоги (шлунково-кишкові кровотечі; гостра печінкова недостатність; кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу; гострий абдомінальний біль при напруженні передньої черевної  стінки; гострий панкреатит; жовчна колька).

 

02.08

Хвороби нирок і сечовивідних шляхів

 

02.08.01

Семіотика та методи обстеження хворих з захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів.

 

02.08.02

Інфекції сечовивідних шляхів. Асимптоматична бактеріурія. Гострий цистит. Уретральний синдром. Гострий пієлонефрит. Хронічний пієлонефрит. Небактеріальні тубулоінтерстиціальні нефрити.

 

02.08.03

Гломерулонефрит. Сечовий синдром. Нефритичний синдром. Нефротичний синдром.

 

02.08.04

Хронічна хвороба нирок.

 

02.08.05

Сечокамяна хвороба.

 

02.08.06

Амілоїдоз нирок.

 

02.08.07

Особливості перебігу і лікування нефрологічних захворювань у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

 

02.08.08

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів.

 

02.08.09

 Стани та синдроми при захворюваннях органів травлення, які потребують невідкладної допомоги (гостра ниркова недостатність; гостра затримка сечі; гостра гематурія, нпркова колька).

 

02.09

Хвороби органів кровотворення

 

02.08.01

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією органів кровотворення.

 

02.08.02

Диференційна діагностика і ведення хворих з лімфаденопатією, спленомегалією.

 

02.08.03

Анемії. Залізодефіцитні стани. Залізодефіцитні анемії. Мегалобластні анемії. Гемолітичні анемії. Гіпо- та апластичні анемії.

 

02.08.04

Гострий лейкоз.

 

02.08.05

Хронічні мієлопроліферативні захворювання (хронічний мієлоїдний лейкоз, ідіопатичний мієлофіброз, істинна поліцитемія, есенціальна тромбоцитемія та ін.).

 

02.08.06

Хронічні лімфопроліферативні захворювання (хронічний лімфолейкоз, пролімфоцитарний лейкоз, волосатоклітинний лейкоз, парапротеїнемічні гемобластози).

 

02.08.07

Злоякісні лімфоми (лімфогранулематоз, неходжкінські злоякісні лімфоми).

 

02.08.08

Лейкемоїдні реакції (мієлоїдного, еозінофільного, лімфоцитарного, моноцитарно-макрофагального типів).

 

02.08.09

Геморагічні захворювання  (тромбоцитопатії; тромбоцитопенії: хвороба Верльгофа; вторинні тромбоцитози; коагулопатії: гемофілія, хвороба Віллебранда; вазопатії: хвороби Шенляйна-Геноха, Рандю-Ослера).

 

02.08.10

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові. Експрес-діагностика. Клініко-патогенетичні варіанти. Тактика сімейного лікаря.

 

02.08.11

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

 

02.08.12

Експертиза працездатності.

 

02.08.13

Стани та синдроми при захворюваннях органів кровотворення, які потребують невідкладної допомоги (геморагічний синдром).

 

02.08.14

Основи трансфузіології. Основи клінічної імуногематології. Основи біологічної безпеки при проведенні трансфузійної терапії та роботі із зразками крові. Компонентна гемотерапія. Кровозамінники. Трансфузійні реакції.

 

02.09

Хвороби ендокринної системи

 

02.10.01

Семіотика та методи обстеження хворих з патологією ендокринної системи.

 

02.10.02

Цукровий діабет.  Ускладнення. Діабетичні ангіопатії і нейропатії. Комобідність. Характеристика основних групи глюкозознижуючих препаратів.

 

02.10.03

Диференційна діагностика ком при цукровому діабеті.

 

02.10.04

Школа для хворих на цукровий діабет.

 

02.10.05

Захворювання  щитовидної залози (йододефіцитні стани, еутиреоїдний зоб; гіпотиреоз; гіпертиреоз;  ендокринна орбітопатія; тиреоїдити).

 

02.10.06

Хвороби гіпофіза і гіпоталамуса (хвороба Іценка-Кушинга; акромегалія; нецукровий діабет; гіпоталамо-гіпофізарна кахексія.

 

02.10.07

Захворювання наднирників  (хвороба Адісона; синдром Іценка-Кушинга;  гіпер- та гіпоальдестеронізм; феохромоцитома).

 

02.10.08

Ожиріння.  Ожиріння. Метаболічний синдром. Інші хвороби асоційовані з ожирінням.

 

02.10.09

Санаторно-курортне лікування. Показання, протипоказання.

 

02.10.10

Експертиза працездатності.

 

02.10.11

Особливості перебігу і лікування ендокринологічних захворювань у хворих похилого, старечого віку та у вагітних.

 

02.10.12

Клінічна фармакологія основних груп медикаментозних препаратів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи.

 

02.10.13

 Стани та синдроми при захворюваннях ендокринної системи, які потребують невідкладної допомоги (коми при цукровому діабеті: кетоацидотична, гіпоглікемічна, гіперосмолярна, гіперлактацидемічна; тиреотоксична криза; мікседематозна кома; гостра недостатність надниркових залоз).

 

03

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

 

03.01

Організація педіатричної допомоги в Україні

 

03.01.01

Система організації охорони здоров’я дітей в Україні. Рівні надання медичної допомоги дітям.

 

03.01.02

Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей.

 

03.01.03

 Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Дитяча смертність, структура, фактори ризику, шляхи зниження.

 

03.01.04

Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Нові форми організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Співпраця лікаря загальної практики-сімейної медицини та лікаря-педіатра. Особливості роботи сімейного лікаря з педіатричним контингентом.

 

03.01.05

Основні принципи роботи лікувального закладу, який має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини».

 

03.01.06

Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальний профілактичний патронаж. Лікарський контроль за станом здоров’я новонароджених. Диспансерний нагляд новонароджених, що народилися з малою масою тіла.

 

03.01.07

Диспансерний метод у роботі сімейного лікаря. Плани диспансерного нагляду у дітей в залежності від патології. Аналіз ефективності диспансеризації.

 

03.01.08

Особливості роботи з підлітками. Організація режиму учбово-трудової діяльності підлітка. Професійна орієнтація та професійна придатність підлітків. Підготовка підлітків до служби у збройних силах України.

 

03.01.09

Інноваційні технології в наданні медичної допомоги підліткам. Створення центрів (клінік), дружніх до молоді (КДМ). Політика КДМ. Цілі, задачі, принципи роботи, цільові групи КДМ.

 

03.01.10

Підготовка дітей до вступу в дошкільні заклади та в школу. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

 

03.01.11

Шкільна медицина. Фізичне виховання учнів в загально-освітніх навчальних закладах. Організація щорічних медичних оглядів.

 

03.01.12

Організація лікування дітей в стаціонарі на дому.

 

03.01.13

Основні принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в сільській місцевості. Основні документи та накази.

 

03.01.14

Особливості амбулаторного обслуговування дітей з обмеженими фізичними властивостями. Методи їх реабілітації. Поняття про хоспісну допомогу дітям.

 

03.01.15

Співпраця лікаря загальної практики-сімейної медицини з дитячим психіатром з питань надання психіатричної допомоги дітям.

 

03.01.16

Санаторно-курортне лікування дітей. Показання, протипоказання.

 

03.02

Профілактична робота і контроль за станом здоров'я і розвитком дітей

 

03.02.01

Фізичний та нервово - психічний розвиток дітей. Контроль за розвитком і станом здоров’я дітей різних вікових груп. Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей у сучасних умовах.

 

03.02.02

 Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки.

 

03.02.03

Психологічні особливості підліткового віку. Поведінкові розлади у підлітків.

 

03.02.04

Робота лікаря загальної практики-сімейної медицини в сім’ї, дошкільному закладі, школі. Санітарно-просвітницька робота з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, проблем психічного здоров’я та насильства, з профілактики підліткової вагітності, ВІЛ/СНІД, ІПСШ, вживання психоактивних речовин. Профілактичні щеплення.

 

03.02.05

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д.

 

03.02.06

Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами.

 

03.02.07

Залізодефіцитні стани у дітей.

 

03.02.08

Синдром раптової смерті немовлят.

 

03.02.09

Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров’я дитини.

 

03.03

Сучасні перинатальні технології догляду, виходжування та грудного вигодовування новонароджених.  Фізіологія та патологія пери- та неонатального періоду

 

03.03.01

Організація медичної допомоги новонародженим в Україні. Сучасні досягнення і актуальні проблеми неонатології та організація медичної допомоги новонародженим.  Основні накази та протоколи МОЗ України з надання допомоги новонародженим. Організація і принципи роботи відділень новонароджених в родопомічних установах і дитячих лікарнях. Перинатальні центри.

 

03.03.02

Показники перинатального та неонатального здоров’я. Стратегія зниження перинатальної та неонатальної захворюваності та смертності.

 

03.03.03

Основи фізіології перинатального періоду. Періоди внутрішньоутробного розвитку. Групи ризику вагітних. Антенатальний профілактичний патронаж вагітної. Перинатальний догляд за станом плода і новонародженого. Психологічні аспекти підготовки вагітних до пологів і грудного вигодовування.

 

03.03.04

Анатомо-фізіологічні особливості доношеної та недоношеної дитини.

 

03.03.05

Оцінка гестаційного віку та морфо-функціональної зрілості. Затримкавнутрішньоутробного розвитку. Діти з малою та дуже малою масою тіла при народженні.

 

03.03.06

Метаболічна адаптація доношених та недоношених новонароджених після народження.

 

03.03.07

Рубіжні стани новонароджених.

 

03.03.08

Фізіологічний догляд за здоровою доношеною новонародженою дитиною.

 

03.03.09

Вигодовування здорових новонароджених.  Підтримка лактації у матері і тривалого грудного вигодовування.

 

03.03.10

Виходжування та вигодовування передчасно народженої дитини.

 

03.03.11

Синдром дихальних розладів. Вроджена пневмонія.

 

03.03.12

Адаптація серцево-судинної системи новонародженого. Патологія серцево-судинної системи новонародженого. Рання діагностика вроджених вад серця.

 

03.03.13

Дослідження неврологічного статусу новонародженого. Патологія нервової системи новонароджених.

 

03.03.14

Асфіксія новонародженого.

 

03.03.15

Проведення первинної реанімації новонароджених.

 

03.03.16

Пологові пошкодження новонароджених, первинна і невідкладна допомога.

 

03.03.17

Пологова травма ЦНС.

 

03.03.18

Диспансерний нагляд за новонародженими з перинатальними ураженнями ЦНС.

 

03.03.19

Фетальний алкогольний синдром.

 

03.03.20

Вроджені аномалії розвитку.

 

03.03.21

Неонатальні жовтяниці.

 

03.03.22

Гемолітична хвороба новонароджених.

 

03.03.23

Інфекції шкіри новонароджених.Сепсис новонароджених.

 

03.03.24

Менінгіти, енцефаліти у новонароджених.

 

03.03.25

Геморагічна хвороба новонароджених. Диференційний діагноз. Лікування.

 

03.03.26

Патологія органів сечової та статевої системи у новонароджених.

 

03.03.27

Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей.

 

03.03.28

Внутрішньоутробні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, лістеріоз, хламідійна інфекція, герпес, сифіліс, фетальні гепатити).

 

03.03.29

Порушення вуглеводного обміну в періоді новонародженості.

 

03.03.30

Некротизуючий ентероколіт у новонароджених.

 

03.03.31

Новонароджені від ВІЛ-позитивних матерів та матерів з відкритою формою туберкульозу.

 

03.03.32

Режим щеплення здорових новонароджених.

 

03.03.33

Основи фармакотерапії та фармакодинаміки в неонатологіїі. Вплив медикаментів на плід та новонародженого.

 

03.04

Медична генетика

 

03.04.01

Організаційні принципи допомоги хворим із спадковими захворюваннями, завдання медико-генетичного консультування. Роль сімейного лікаря в своєчасному медико-генетичному консультуванні родини.

 

03.04.02

Принципи діагностики та лікування спадкових захворювань. Скринінг-діагностика спадкових та інших захворювань у дітей.

 

03.04.03

Найбільш поширені спадкові та генетичні захворювання, що пов'язані з патологією обміну речовин.

 

03.04.04

Хромосомна патологія. Синдром множинних вад розвитку.

 

03.04.05

Муковісцидоз, клінічні форми, особливості перебігу у різних вікових групах. Своєчасна діагностика муковісцидозу у дітей та в родині.

 

03.05

Харчування здорових і хворих дітей

 

03.05.01

Сучасна концепція збалансованого харчування Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх впровадження.

 

03.05.02

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.

 

03.05.03

Харчові продукти для вигодовування дітей першого року життя.

 

03.05.04

Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку.

 

03.05.05

Харчування дітей у дитячих колективах. Основи організації харчування дітей у дитячих стаціонарах, дитячих дошкільних закладах, школах.

 

03.05.06

Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші. Лікувальні столи.

 

03.05.07

Хвороби незбалансованого харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування. 

 

03.05.08

Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією.

 

03.06

Клінічна імунологія

 

03.06.01

Імунітет та імунопатологічні стани.

 

03.06.02

Первинні імунодефіцитні стани.

 

03.06.03

Вторинні імунодефіцитні стани, принципи діагностики, лікування та профілактики.

Особливості діагностики та лікування дітей з повторними епізодами респіраторної інфекції.

 

03.06.04

Сучасні методи імунокорекції.

 

03.06.05

ВІЛ-інфекція у дітей. Принципи застосування антиретровірусної терапії та профілактика трансмісії ВІЛ-інфекції у дітей.

 

03.07

Хвороби органів дихання

 

03.07.01

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання у дітей. Семіотика та методи обстеження хворих дітей з патологією органів дихання.

 

03.07.02

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) у дітей. Стенозуючий ларинготрахеобронхіт.

 

03.07.03

Пневмонія у дітей. Класифікація, етіопатогенез. Негоспітальна пневмонія. Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія. Особливості перебігу пневмонії в залежності від етіологічного чинника та віку. Ускладнення пневмоній у дітей (плеврити, абсцеси, піо-пневмоторакс). Сучасні принципи ведення дітей, хворих на пневмонію.

 

03.07.04

Бронхіти. Вікові особливості перебігу, діагностики та лікування. Гострий бронхіоліт.

 

03.07.05

Бронхіальна астма та бронхообструктивний синдром у дітей раннього віку. Етіологія, патогенез, клініка. Особливості перебігу бронхіальної астми (БА) у дітей різних вікових груп. Сучасні принципи ведення дітей, хворих на БА. Невідкладна допомога.

 

03.07.06

Хронічні неспецифічні захворювання легень (аномалії розвитку бронхо-легеневої системи, ідіопатичний фіброзучий альвеоліт,  гемосидероз легень та ін.).

 

03.07.07

Особливості перебігу туберкульозу у дітей різних вікових груп. Туберкулінодіагностика в педіатрії.

 

03.07.08

Захворювання плеври у дітей. Ексудативний плеврит. Особливості клінічних проявів захворювання плеври у дітей різних вікових груп.

 

03.07.09

Пульмонологічні синдроми та стани, які потребують невідкладної допомоги у дітей (респіраторний дистрес-синдром, синдром апное у дітей, пневмоторакс, сторонні тіла).

 

03.08

Хвороби органів кровообігу. Ревматичні хвороби

 

03.08.01

Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей. Фактори ризику захворювань серцево-судинної системи у дітей.

 

03.08.02

Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи у дітей (електрокардіографія, ехокардіографія, доплеркардіографія, холтерівське моніторування ЕКГ та АТ, проби з фізичним навантаженням).

 

03.08.03

Первинна та вторинна артеріальна гіпертензія у дітей.

 

03.08.04

Синдром вегетативних порушень у дітей. Його Особливості його проявів в різних вікових групах.

 

03.08.05

Вроджені вади серця та магістральних судин у дітей. Клініка. Рання діагностика. Невідкладна допомога при задушливо - ціанотичному нападі та інших станах при вроджених вадах серця.

 

03.08.06

Неревматичні ураження серця у дітей. Неревматичний кардит. Інфекційний ендокардит.

 

03.08.07

Гостра ревматична лихоманка. 

 

03.08.08

Набуті вади серця. Хронічна ревматична хвороба серця.

 

03.08.09

Порушення серцевого ритму та провідності у дітей. Клінічні ознаки, принципи діагностики, терапії. Невідкладна допомога.

 

03.08.10

Гостра та хронічна серцева і судинна недостатність у дітей. Діагностика, принципи терапії. Невідкладна допомога.

 

03.08.11

Семіотика та методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями.

 

03.08.12

Диференційна діагностика і ведення хворих із суглобовим синдромом.

 

03.08.13

Реактивні артрити у дітей.

 

03.08.14

Ювенільний ревматоїдний артрит.

 

03.08.15

Системні захворювання сполучної тканини у дітей (системний червоний вовчак, склеродермія, дерматоміозит).

 

03.08.16

Системні васкуліти у дітей.

 

03.08.17

Диференційна діагностика субфебрильних станів.

 

03.09

Хвороби органів кровотворення

 

03.09.01

Анатомо-фізіологічні особливості системи крові у дітей. Дослідження периферичної крові та його клінічна оцінка. Біохімічні та імунологічні показники крові, їх інтерпретація.

 

03.09.02

Семіотика захворювань органів кровотворення у дітей.

 

03.09.03

Залізодефіцитні стани. Анемії у дітей.

 

03.09.04

Гострі лейкози, хронічні лімфо- та мієлопроліферативні захворювання у дітей. Гістіоцитоз.

 

03.09.05

Збільшення лімфатичних вузлів. Неспецифічний лімфаденіт. Диференційна діагностика.

 

03.09.06

Лейкемоїдні реакції. Диференційна діагностика.

 

03.09.07

Порушення згортання крові. Гемофілія. Пурпура.

 

03.09.08

Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз). Неходжкінська лімфома.

 

03.10

Хвороби органів травлення

 

03.10.01

Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей.

 

03.10.02

Методи дослідження при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та оцінка їх результатів.

 

03.10.03

Функціональні хвороби кишечнику у дітей раннього віку: функціональна діарея, функціональні кольки, функціональний закреп.

 

03.10.04

Захворювання стравоходу. Малюкова регургітація, румінація. Езофагіт. Гастро-езофагеальний рефлюкс. 

 

03.10.05

Захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки. Гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт.

 

03.10.06

Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки.

 

03.10.07

Синдром подразненого кишечника. Синдром порушеного росту бактерій в кишечнику.

 

03.10.08

Захворювання товстої і тонкої кишки. Неінфекційний ентерит та коліт.

 

03.10.09

Виразковий коліт. Хвороба Крона.

 

03.10.10

Гепатози (пігментний, жировий).

 

03.10.11

Хронічний гепатит, цироз печінки.

 

03.10.12

Хвороби жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.

 

03.10.13

Хвороби підшлункової залози.

 

03.10.14

Гельмінтози у дітей.

 

03.10.15

Синдром болю в червневій порожнині у дітей.

 

03.10.16

Інвазивні та секреторні діареї.

 

03.10.17

Мальасиміляція у дітей раннього віку.

 

03.11

Хвороби сечової системи 

 

03.11.01

Семіотика захворювань та анатомо-фізіологічні особливості органів сечової системи у дітей.

 

03.11.02

Методи дослідження сечової системи та оцінка їх результатів.

 

03.11.03

Гострий та хронічний гломерулонефрит.

 

03.11.04

Мікробно-запальні захворювання нирок та сечових шляхів. Тубулоінтерстиціальний нефрит. Рефлюкс-нефропатія.

 

03.11.05

Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба.

 

03.11.06

Спадкові та вроджені хвороби сечової системи.

 

03.11.07

Нейрогенні розлади сечовипускання.  Енурез у дітей.

 

03.11.08

Гостра та хронічна ниркова недостатність, принципи діагностики та лікування. Невідкладна допомога.

 

03.12

Хвороби ендокринної системи

 

03.12.01

Ендокринна патологія у дітей раннього віку. Вроджений гіпотиреоз, адреногенітальний синдром, вроджений цукровий діабет.

 

03.12.02

Хвороби щитовидної  залози. Гіпотиреоз. Гіпертиреоз. Ознаки та критерії ранньої  діагностики.

 

03.12.03

Цукровий діабет в дитячому віці. Особливості цукрового діабету в дитячому віці. Ускладнення. Сучасні принципи ведення дітей, хворих на цукровий діабет. Коми при цукровому діабеті.

 

03.12.04

Ендокринологічні зміни в пре- і пубертатному періоді.

 

03.12.05

Затримка зросту у дітей.

 

03.13

Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога

 

03.14.01

Первинна реанімація. Реанімаційні заходи при зупинці серця, дихання.

 

03.14.02

Гіпертермічний синдром.

 

03.14.03

Енцефалічна реакція, судомний синдром.

 

03.14.04

Гостра надниркова недостатність. Невідкладна допомога та лікування.

 

03.14.05

Діагностика та лікування шоку. Невідкладна допомога при інфекційно-токсичному шоці.

 

03.14.06

Коми, диференційна діагностика.

 

03.14.07

Гострі отруєння та нещасні випадки.

 

03.14.08

Укуси змій, комах, собак.

 

03.14.09

Гострі алергічні реакції.

 

03.14.10

Гостра кровотеча.

 

04

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ ЖІНКИ ТА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВЯ

 

04.01

Акушерство

 

04.01.01

Діагностика та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності згідно з чинним клінічним протоколом; своєчасне взяття вагітних на облік (до 12 тижнів).

 

04.01.02

Оцінка акушерського і перинатального ризиків.

 

04.01.03

Виявлення протипоказів до вагітності і пологів, направлення на переривання вагітності.

 

04.01.04

Консультування з питань підготовки до пологів; консультування вагітної щодо ознак початку пологів; планове скерування до пологового будинку; взаємодія з другим рівнем медичної допомоги (своєчасне скерування вагітної до акушера-гінеколога, інструментального (УЗД) і параклінічних досліджень).

 

04.01.05

Обстеження вагітної і породіллі. Знати фізіологію і психологію вагітної; навички консультування вагітної в різні періоди вагітності; правила харчування і рухливий режим вагітної; фізичну і психологічну підготовку до майбутніх пологів і догляду за дитиною; проводити вагінальне обстеження, огляд шийки матки в дзеркалах, брати мазки з піхви та шийки матки; вміти оцінити і правильно регулювати лактацію; визначати інволюцію матки; знати особливості ведення вагітності у дівчат - підлітків; ознаки загрози переривання вагітності, протипокази до виношування вагітності; скерування до спеціалістів, на госпіталізацію.   

 

04.01.06

Антенатальна охорона здоров’я плода. Знати етапи розвитку плода, фактори ризику порушення розвитку плода, їх попередження, перенатальні захворювання; вміти вислухати і оцінити серцебиття плоду; вміти визначити положення плоду в матці, зробити туалет новонародженому; дати поради щодо вигодування новонародженого, оцінити лактацію; знати догляд за новонародженим; знати покази до скерування до акушера-гінеколога, неонатолога, на госпіталізацію.

 

04.01.07

Екстрагенітальна патологія у вагітних. Знати екстрагенітальні захворювання, їх первинну і вторинну профілактику, ведення вагітної з екстрагенітальними захворюваннями в різні періоди вагітності; ведення вагітних з цукровим діабетом, артеріальною гіпертензією, хронічною ревматичною хворобою серця, хронічною хворобою нирок, ожирінням, туберкульозом, ВІЛ-інфекцією та ін. Покази до переривання вагітності, скерування до акушер-гінеколога, на госпіталізацію.

 

04.01.08

Гестози. Ранні і пізні гестози, їх клінічна характеристику та особливості ведення вагітної з наявністю гестозу; покази до переривання вагітності, скерування до акушер-гінеколога, госпіталізації.

 

04.01.09

Невідкладне акушерство. Ознаки початку пологової діяльності, травматизм пологових шляхів, маткова кровотеча, розвиток шоку, «гострий живіт», прееклампсія і еклампсія, коматозні стани. Надання допомоги вагітним при невідкладних станах згідно клінічних протоколів;  консультування зі спеціалістами 2-го і 3-го рівнів і отримання від них вичерпної інформації щодо клінічної ситуації; організація транспортування на вищий рівень (при потребі), ретельне документування наданої допомоги; негайне скерування до спеціаліста при прогностично важких ускладненнях вагітності..

 

04.01.10

Вагітність у підлітків. Ознаки вагітності у підлітків. Особливості перебігу та тактика ведення вагітності в підлітковому віці. Надання психологічної та соціальної допомоги.

 

04.01.11

Динамічне спостереження за породіллями: отримання від фахівців 2-го і 3-го рівнів вичерпної інформації щодо стану породіллі і новонародженого; виконання призначень фахівців 2-го і 3-го рівнів та контроль за дотриманням їх рекомендацій породіллями; організація патронажу згідно чинних клінічних протоколів; консультування з питань гігієни післяпологового періоду та з питань підтримки грудного вигодовування; консультування з питань післяпологової контрацепції.

 

04.01.12

Профілактика, рання діагностика і надання допомоги при післяпологових ускладненнях легкого ступеню (психологічний статус, лактостаз, тріщини сосків, затримка інволюції матки) та скерування при необхідності породіль на вищий рівень;  організація психосоціальної підтримки інших членів сім’ї.

 

04.01.13

Проведення реабілітації жінкам у післяпологовому періоді та після переривання вагітності.

 

04.02

Гінекологія

 

04.02.01

Гінекологічне обстеження . Вагінальне обстеження, огляд жінки в дзеркалах, взяття матеріалу з піхви і шийки матки на цитологічне і гістологічне дослідження; обстеження молочних залоз і навчання самообстеженню жінки.

 

04.02.02

Порушення менструального циклу. Аменорея. Фактори ризику. . Рекомендації щодо амбулаторного спостереження. Показання для скерування пацієнтів до гінеколога.  

 

04.02.03

Дисфункціональні маткові кровотечі.

 

04.02.04

Період перименопазуальний. Фізіологія перименопаузи та менопаузи. Рекомендації щодо амбулаторного спостереження. Консультування з приводу модифікації способу життя. Показання для скерування пацієнтів до гінеколога. Профілактика та лікування остеопорозу та серцево-судинних захворювань.

 

04.02.05

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

 

04.02.06

Пухлини жіночих статевих органів. Своєчасне скерування до гінеколога, онколога, психологічна і фізична реабілітація в післяопераційний період та після хіміотерапії, соціальна реабілітація, паліативна терапія.  

 

04.02.07

Запальні гінекологічні захворювання у дітей та підлітків. Особливості перебігу. Рекомендації щодо амбулаторного спостереження. Первинна і вторинна профілактика запальних захворювань. Рання діагностика, своєчасне скерування до дитячого гінеколога.

 

04.02.08

TORCH інфекція у підлітків. Особливості перебігу. Рання діагностика, своєчасне скерування до дитячого гінеколога.

 

04.03

Планування сімї та репродуктивне здоровя

 

04.03.01

Планування сім’ї. Організація, структура та завдання служб планування сім’ї, методи планування сім’ї; планування сім’ї для жінки, яка годує дитину; консультування з питань планування сім’ї пацієнта і сімейної пари; причини можливого безпліддя і своєчасне скерування паціентів до спеціаліста.

 

04.03.02

Контрацепція. Сучасні методи контрацепції, надання консультації з методів контрацепції. Невідкладна контрацепція. Допомога пацієнту щодо прийняття рішення про обрання методу контрацепції; чутливість і специфічність кожного методу, протипокази до застосування; покази до скерування до спеціаліста.

 

04.03.03

Захворювання, що передаються статевим шляхом. Консультування щодо профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, раннього їх виявлення, скерування до спеціаліста; організація та проведення індивідуальних і колективних навчальних семінарів з пацієнтами груп ризику, якими опікується сімейний лікар (підлітки, наркомани, ВІЧ-інфіковані та ін.).

 

04.03.04

Питання підліткової контрацепції. Медико-соціальні проблеми планування сім’ї в підлітковому віці. Консультування підлітків з питань контрацепції. Підвищення рівня знань підлітків про безпечний секс та профілактику небажаної вагітності. Більш пізній початок статевого життя. Зменшення кількості статевих партнерів. Зниження ризику безпліддя, сексуальних розладів, психологічної дисгармонії. Засоби контрацепції для підлітків, яким слід надати перевагу (презервативи, оральні контрацептиви); які використовуються (діафрагма, губка, сперміциди); менш популярні (методи природнього планування сім’ї); ті, що застосовуються у крайніх випадках (ВМС, посткоїтальна контрацепція). Переваги та недоліки.

 

05

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ПРОКТОЛОГІЯ

 

05.01

Загальна хірургія

 

05.01.01

Травматичні ушкодження органів грудної і черевної порожнини

 

05.01.01.01

Закриті та відкриті ушкодження органів грудної клітки. Синдром болю в грудній порожнині. Принципи диференційної діагностики синдрому болю в грудній клітці. Рекомендації щодо амбулаторного спостереження та ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію. Техніка проведення торакоцентезу. Надання невідкладної допомоги при пневмотораксі.

 

05.01.01.02

Закриті та відкриті ушкодження органів черевної порожнини. Принципи диференційної діагностики синдрому болю в животі. Рекомендації щодо амбулаторного спостереження та ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію. Надання невідкладної допомоги.

 

05.01.02

Хірургічні захворювання органів черевної порожнини

 

05.01.02.01

Рецидивуючий больовий синдром в верхній половині черева. Симптоми основних гострих хірургічних захворювань. Виявити, систематизувати, проаналізувати, провести диференційну діагностику рецидивуючого больового синдрому в верхній половині черева та встановити попередній діагноз, складати довготривалий план ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію. Оцінка ризику транспортування, хірургічного втручання при супутній терапевтичній патології. Передопераційна підготовка. Невідкладна допомога.

 

05.01.02.02

Гострий запальний абдомінальний та перитонеальний синдроми. Виявити, систематизувати, проаналізувати, провести диференційну діагностику та встановити попередній діагноз, складати довготривалий план ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію. Оцінка ризику транспортування, хірургічного втручання при супутній терапевтичній патології. Передопераційна підготовка. Невідкладна допомога.

 

05.01.02.03

Синдром гострої непрохідності кишечника. Виявити, систематизувати, проаналізувати, провести диференційну діагностику та встановити попередній діагноз, складати довготривалий план ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію. Оцінка ризику транспортування, хірургічного втручання при супутній терапевтичній патології. Передопераційна підготовка. Невідкладна допомога.

 

05.01.02.04

Гострі та хронічні кровотечі в просвіт шлунково-кишкового тракту. Виявити, систематизувати, проаналізувати, провести диференційну діагностику та встановити попередній діагноз, складати довготривалий план ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію. Оцінка ризику транспортування, хірургічного втручання при супутній терапевтичній патології. Передопераційна підготовка. Невідкладна допомога.

 

05.01.02.05

Неускладнені та ускладнені кили черевної стінки. Виявити, систематизувати, проаналізувати, провести диференційну діагностику та встановити попередній діагноз, складати довготривалий план ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію. Оцінка ризику транспортування, хірургічного втручання при супутній терапевтичній патології. Передопераційна підготовка. Невідкладна допомога при ущемленій грижі.

 

05.01.03

Хвороби периферичних кровоносних судин

 

05.01.03.01

Синдром переміжного болю в нижніх кінцівках (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт). Навики диференційної діагностики синдрому переміжного болю в нижніх кінцівках. Рекомендації щодо амбулаторного спостереження та ведення хворого.

 

05.01.03.02

Синдром венозної недостатності нижніх кінцівок (варикозне розширення вен, хронічна венозна недостатність, тромбофлебіти, гангрена). Навики диференційної діагностики синдрому венозної недостатності нижніх кінцівок. Рекомендації щодо амбулаторного спостереження та ведення хворого.

 

05.01.03.03

Хвороба та синдром Рейно.

 

05.01.04

Мала амбулаторна хірургія

 

05.01.04.01

Первинна хірургічна обробка ран, обробку інфікованих ран. Навики первинної хірургічної обробки ран, первинної допомоги; накладання та зняття швів, проведення місцевої анестезії, зупинки зовнішньої кровотечі. Техніка проведення крікотомії (пункції),  трахеотомії та конікотомії, венесекції.

 

05.01.04.02

Гнійні запальні захворювання шкіри та підшкірної клітковини (фурункул, карбункул, гідраденіт, панарицій, флегмона, абсцесс). Надання невідкладної допомоги. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію.

 

05.01.04.03

Анаеробна інфекція. Надання невідкладної допомоги. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію.

 

05.01.04.04

Врослий ніготь.

 

05.01.04.05

Раньова інфекція. Профілактика, своєчасна діагностика правцю.

 

05.01.05

Опіки та обмороження

 

05.01.05.01

Оцінка ступеню важкості опіків, обморожень. Перша допомога. Протишокові заходи. 

 

05.01.05.02

Перша допомога при загальному переохолодженні.

 

05.02

Дитяча хірургія

 

05.02.01

Травма, політравма та травматична хвороба у дітей. Надання невідкладної допомоги. Рекомендації щодо амбулаторного спостереження та ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до хірурга, термінову госпіталізацію.

 

05.02.01

Гостра гнійна інфекція м’яких тканин у дітей. Ранні прояви гострої гнійної інфекція м’яких тканин у дітей. Надання невідкладної допомоги. Показання для направлення до дитячого хірурга, термінову госпіталізацію. 

 

05.02.02

Гострі та хронічні гнійні інфекції кісток та суглобів у дітей. Ранні прояви. Надання невідкладної допомоги. Показання для направлення пацієнтів до педіатра, дитячого хірурга та ортопеда, термінову госпіталізацію.

 

05.02.03

Вади розвитку травного каналу у дітей. Диференційна діагностика синдрому блювоти у дітей. Реабілітаційна терапія, диспансеризація. Показання для скерування пацієнтів до педіатра, дитячого хірурга, інфекціоніста.

 

05.02.04

Диференційна діагностика гострих та хронічних недуг органів черевної порожнини у дітей. Надання невідкладної допомоги. Показання до направлення на консультацію до педіатра, дитячого хірурга, гастроентеролога, термінову госпіталізацію.

 

05.02.05

Хірургічні аспекти захворювань органів дихання у дітей.

 

05.03

Проктологія

 

05.03.01

Семіотика та методи діагностики в проктології. Основні прояви найбільш частих захворювань перианальної зони і прямої кишки. Больовий синдром в прямій кишці, анальному каналі та перианальній ділянці. Диференційна діагностика патологічних домішок калу (кров, слиз, гній, фібрин). Пальцеве обстеження прямої кишки, огляд перианальної зони, огляд прямої кишки ректальним дзеркалом. Ректороманоскопія, покази, протипокази, підготовка хворого.

 

05.03.02

Запальні захворювання товстої кишки. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона.

 

05.03.03

Непухлинні захворювання прямої кишки. Криптит. Парапроктит. Анальне свербіння. Геморой. Хронічна анальна тріщина. Стриктура прямої кишки. Недостатність анального сфінктеру. Ознаки та критерії діагностики. Програма діагностики. Програма лікування.

 

05.03.04

Передракові захворюванні та рак колоректальної зони. Поліпи і поліпоз товстої кишки. Дифузний сімейний поліпоз товстої кишки. Колоректальний рак. 

Ведення пацієнта після оперативних втручань на прямій кишці, з колостомою.

 

05.03.05

Невідкладна проктологія. Гострий парапроктит. Гострий геморой, гемороїдальна кровотеча. Нагноєння епітеліального куприкового ходу. Гостра анальна тріщина. Травма товстої кишки. Сторонні тіла товстої кишки. Невідкладна допомога на амбулаторному етапі. Показання до направлення на консультацію до проктолога, термінову госпіталізацію.

 

06

ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ

 

06.01

Переломи

 

06.01.01

Загальні принципи транспортної іммобілізації.

 

06.01.02

Переломи кісток передпліччя. Невідкладна допомога. Іммобілізація при ушкодженні передпліччя, променево – зап’ясткового суглоба, пальців кісті.

 

06.01.03

Переломи кісток таза.  Невідкладна допомога. Іммобілізація.

 

06.01.04

Переломи стегнової кістки. Невідкладна допомога. Іммобілізація.

 

06.01.05

Переломи кісток гомілки, стопи. Невідкладна допомога. Іммобілізація.

 

06.01.06

Переломи хребта. Невідкладна допомога. Іммобілізація.

 

06.02

Вивихи

 

06.02.01

Діагностика і невідкладна допомога при вивихах  ключиці, плеча, передпліччя, стегна, гомілки, пальців і фаланг пальців стопи, хребців та ін.

 

06.03

Вроджена та набута патологія опорно-рухового апарату

 

06.03.01

Дисплазія кульшових суглобів. Порушення постави та ходи. Визначення та корекція наявних факторів ризику. Консультування пацієнтів (та батьків) з питань лікувальної фізкультури, фізичних навантажень, модифікації способу життя.

 

06.03.02

Кривошия.  Консультування пацієнтів (та батьків) з питань лікувальної фізкультури, фізичних навантажень, модифікації способу життя.

 

06.03.03

Клишоногість. Визначення та корекція наявних факторів ризику. Консультування пацієнтів (та батьків) з питань лікувальної фізкультури, фізичних навантажень, модифікації способу життя.

 

06.03.04

Порушення осанки. Сколіоз. Визначення та корекція наявних факторів ризику. Консультування пацієнтів (та батьків) з питань лікувальної фізкультури, фізичних навантажень, модифікації способу життя.

 

06.03.05

Остеохондроз хребта.

 

06.03.06

Плоскостопість.

 

06.03.07

Нallux valgus. Шпора п'яти.

 

07

УРОЛОГІЯ

 

07.01

Симптоми та синдроми в урології. Знати діагностичне та клінічне значення основних урологічних симптомів та синдромів: дизуричні розлади, гематурія та інші зміни в аналізі сечі, нетримання сечі, енурез, больовий синдром; варикоцелє. Виявити, провести і оцінити дані амбулаторних лабораторних та інструментальних методів дослідження сечовивідної системи, систематизувати, проаналізувати, провести диференційну діагностику та встановити попередній діагноз, склаcти довготривалий план ведення хворого. Показання до направлення на консультацію до уролога, госпіталізацію, термінову госпіталізацію. Невідкладна допомога. Профілактика, реабілітація. 

 

07.02

Інфекційно-запальні захворювання сечостатевої системи. Цистит, уретральний синдром, простатит, орхіт, епідидиміт. Висхідна інфекція сечовивідних шляхів. Ведення пацієнтів після оперативних втручань на сечовивідних шляхах, статевих органах.

 

07.03

Аденома передміхурової залози. Ведення пацієнтів після оперативних втручань на простаті. Ректальне пальцьове обстеження простати.

 

07.04

Ургентні стани в урології. Первинна допомога при нирковій кольці, гострій затримці сечі, пріапізмі, перекруті яєчка, фімозі, парафімозі. Показання до направлення на консультацію до уролога, госпіталізацію, термінову госпіталізацію. Невідкладна допомога. Передопераційна підготовка.

 

08

ОНКОЛОГІЯ

 

08.01

Скринінгові програми в онкології

 

08.01.01

Скринінг раку молочної залози. Онкомаркери.

 

08.01.02

Скринінг раку шкіри.

 

08.01.03

Скринінг раку товстої кишки.

 

08.01.04

Скринінг раку передміхурової залози.

 

08.02

Профілактика онкозахворювань, передракові стани

 

08.02.01

Здоровий спосіб життя. Теорії онкогенезу. Канцерогени.

 

08.02.02

Передракові захворювання і стани у дітей та дорослих.

 

08.03

Сучасні методи діагностики і лікування, амбулаторний моніторинг злоякісних пухлин

 

08.03.01

Пухлини шкіри, м’яких тканин та кісток.

 

08.03.01.01

Доброякісні пухлини шкіри. Факультативні передракові захворювання шкіри. Злоякісні пухлини шкіри.

 

08.03.01.02

Доброякісні та злоякісні пухлини м’яких тканин.

 

08.03.01.03

Доброякісні та злоякісні пухлини кісток.

 

08.03.02

Пухлини органів голови та шиї.

 

08.03.02.01

Рак губи.

 

08.03.02.02

Рак слизової оболонки порожнини рота. Пухлини слинних залоз.

 

08.03.03

Рак щитовидної залози.

 

08.03.04

Рак молочної залози.

 

08.03.05

Пухлини жіночих статевих органів.

 

08.03.06

Пухлини органів грудної порожнини.

 

08.03.06.01

Пухлини стравоходу.

 

08.03.06.02

Рак легень.

 

08.03.06.03

Мезотеліома плеври.

 

08.03.06.04

Пухлини органів середостіння.

 

08.03.07

Пухлини органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

 

08.03.07.01

Рак шлунку.

 

08.03.07.02

Рак підшлункової залози.

 

08.03.07.03

Рак печінки. Рак жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.

 

08.03.07.04

Рак нирок.

 

08.03.07.05

Феохромоцитома.

 

08.03.07.06

Рак передміхурової залози.

 

08.03.07.07

Колоректальний рак.

 

08.04

Організація догляду за помираючими та невиліковно хворими

 

09

ХВОРОБИ ОКА З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

 

09.01

Семіотика та методи обстеження в офтальмології

 

09.01.01

Зовнішній огляд ока, конюнктиви.

 

09.01.02

Офтальмоскопія.

 

09.01.03

Визначення гостроти і полів зору.

 

09.01.04

Визначення очного тиску .

 

09.02

Профілактика порушень зору в дитячому віці. Дитяча офтальмологія

 

09.02.01

Вікова норма в офтальмології.  Вроджені вади органа зору.

 

09.02.02

Профілактика порушень зору в дитячому і шкільному віці.

 

09.03

Діагностика і лікування запальних захворювань ока і захисного  апарату

 

09.03.01

Блефарит, кон’юнктивіт, кератит, дакріоцистит, дакріоаденіт.

 

09.03.02

Диференційна діагностика при синдромі «червоного ока».

 

09.04

Аномалії рефракції. Хвороби кришталика

 

09.04.01

Принципи ведення пацієнтів з різними аномаліями рефракції.

 

09.04.02

Ведення хворих з катарактою.

 

09.04.03

Ведення хворих після оперативного втручання.

 

09.05

Глаукома

 

09.05.01

Ведення хворих з різними типами глаукоми.

 

09.05.02

Діагностика і невідкладна допомога при гострому нападі глаукоми.

 

09.06

Ураження органа зору при інших захворюваннях

 

09.06.01

Гіпертонічна хвороба.

 

09.06.02

Цукровий діабет.

 

09.06.03

Ревматологічні захворювання, спондилоартропатії.

 

09.06.04

«Сухий» синдром, герпетична інфекція.

 

09.07

Травми ока та його додатків

 

09.07.01

Перша допомога при сторонніх тілах і травмах, опіках, хімічних ураженнях ока.

 

09.07.02

Перша допомога при травмах захисного апарта ока.

 

10

ОТОЛЯРИНГОЛОГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОТОЛЯРИНГОЛОГІЇ

 

10.01

Семіотика та методи обстеження при захворюваннях ЛОР-органів

 

10.01.01

Отоскопія.  Акуметрія. Аудіометрія.

 

10.01.02

Передня риноскопія.  Визначення дихальної та нюхової функції носа

 

10.01.03

Фарингоскопія. Пряма ларингоскопія. Пальцеве обстеження носоглотки.

 

10.01.04

Взяття мазків з носа та глотки.

 

10.01.05

Рентгенологічні, бактеріологічні, спеціальні дослідження в отриноларингології

 

10.02

Діагностика і амбулаторне лікування запальних захворювань вуха у дітей і дорослих

 

10.02.01

Запальні захворювання зовнішнього слухового проходу та зовнішнього вуха (фурункул зовнішнього слухового проходу, зовнішній отит).

 

10.02.02

Гострий і хронічний середній отит, внутрішній отит. Показання до направлення на консультацію до отоляринголога, термінової госпіталізації. Профілактика та своєчасна діагностика отогенних ускладнень.

 

10.03

Діагностика і амбулаторне лікування запальних захворювань носа і приносових пазух у дітей і дорослих

 

10.03.01

Гострі і хронічні риніти, аденоїдіти, синуїти.   Діагностика риногенних ускладнень. Методика риноскопії, взяття мазків із носа. Показання до направлення на консультацію до отоляринголога, рентгенографію, госпіталізацію; показання для оперативного втручання.

 

10.04

Порушення гостроти слуху у дітей і дорослих

 

10.04.01

Діагностика туговухості, глухоти; диференційна діагностика шумів у вухах, запаморочення. Показання для направлення на консультацію ЛОР, сурдолога, невролога.

 

10.05

Діагностика і амбулаторне лікування запальних захворювань глотки та гортані у дітей і дорослих

 

10.05.01

Гострі і хронічні фарингіти, ларингіти.  Техніка фарингоскопії, ларингоскопії; взяття мазків із горла. Показання до направлення на консультацію до отоляринголога, госпіталізацію.

 

10.05.02

Гострий і хронічний тонзиліт. Ангіни. Техніка фарингоскопії, ларингоскопії; взяття мазків із горла. Показання до направлення на консультацію до отоляринголога, госпіталізацію. Показання для оперативного втручання.

 

10.06

Орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення риногенного характеру

 

10.06.01

Реактивний набряк орбіти. Гнійний періостит. Субперіостальний абсцес. Набряк ретробульбарної клітковини. Ретробульбарний абсцес. Флегмона орбіти. Риногенний менінгіт. Абсцес мозку та мозочку. Профілактика, рання діагностика, своєчасне скерування до ЛОР.

 

10.07

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення

 

10.07.01

Отогенний менінгіт. Абсцес мозку та мозочку. Отогенний тромбоз сигмоподібного синуса. Профілактика, рання діагностика, своєчасне скерування до ЛОР.

 

10.08

Травми та сторонні тіла ЛОР-органів

 

10.08.01

Опіки ЛОР-органів. Сторонні тіла ЛОР-органів. Травми носа. Отогематома. Носові кровотечі. Невідкладна та перша лікарська допомога. Техніка передньої тампонади носа. Видалення неускладненого стороннього тіла з вуха, горла, носа, верхніх дихальних шляхів.

 

10.09

Невідкладні стани в оториноларингології

 

10.09.01

Носова кровотеча. Гострі стенози гортані. Невідкладна допомога.

 

10.10

Захворювання ЛОР-органів у дітей раннього віку

 

11

СТОМАТОЛОГІЯ

 

11.01

Профілактика запальних та пухлинних захворювань ротової порожнини

 

11.01.01

Гігієна порожнини рота як метод первинної профілактики.

 

11.01.02

Засоби специфічної профілактики карієсу зубів, парадантозу, парадантиту, флюорозу, стоматиту; пухлинних захворювань.

 

11.02

Патологія зубного ряду

 

11.02.01

Основні види патології зубного ряду та сучасні методи корекції. Показання до направлення на консультацію вузького спеціаліста.

 

11.03

Надання першої допомоги при гострих стоматологічних захворюваннях

 

11.03.01

Надання першої допомоги при гострому зубному болі (пульпіт, періодонтит).

 

11.03.02

Надання допомоги при абсцедуванні у пародонтії.

 

11.03.03

Антисептичні заходи та знеболення при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота.

 

12

НЕРВОВІ ХВОРОБИ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ

 

12.01

Семіотика та методи обстеження нервової системи

 

12.01.01

Визначення рефлексів, чутливості, координації.

 

12.02

Захворювання периферичної нервової системи

 

12.02.01

Диференційний діагноз і ведення хворих з больовим синдромом.

 

12.02.02

Вертеброгенні ураження периферичної нерврвої системи.

 

12.02.02.01

Шийні вертеброгенні синдроми.

 

12.02.02.02

Грудні вертеброгенні синдроми.

 

12.02.02.03

Попереково-крижові рефлекторні синдроми.

 

12.02.02    .04

Попереково-крижові вертеброгенні компресійні синдроми.

 

12.02.02

Ураження нервових корінців, міжхребцевих вузлів, сплетень (оперізуючий лишай.

 

12.02.03

Плексити.

 

12.02.04

Множинні ураження корінців нервів.