Кафедра общей практики и медицинской реабилитации ОГМУ Кафедра загальної практики ОНМедУ
  Про кафедру    Наукова робота    Публикацiїи    Оголошення    Студентам    Iнтернам    Лiкарям-курсантам   

ЛIКУВАННЯ МIГРЕНI ЯК ЗАСIБ ПРОФIЛАКТИКИ РОЗВИТКУ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБIГУ В ПРАКТИЦI СIМЕЙНОГО ЛIКАРЯ

О.Б. ВОЛОШИНА, О.Р. ДУКОВА

Одеський державний медичний унiверситет, Одеса

Епiдемiологiчними даними доведено що 30-35% населення земної кулi страждають мiгренню. Мiсцем, i де реалiзується мiгренозний напад, є кровоноснi судини. Найбiльшi змiни у перiод нападу вiдбуваються i в судинах головного мозку. Вiдомо, що пiд впливом рiзноманiтних факторiв в цей момент у хворого вiдбуваються змiни стану судин, якi носять фазний характер. В перебiзi мiгренозного нападу видiляють фазу вазоспазму, фазу вазодiлятацiї, перивазального набряку i фазу зворотного розвитку вказаних змiн.

Внаслiдок порушення нейрогенних регуляторних механiзмiв вiдбувається перерозподiл кровi по рiзних басейнах, розширюються артерiовенознi шунти та вiдбувається «обкрадання» капiлярної системи, що призводить до iшемiчної гiпоксiї.

Крiм цього, надмiрне видiлення серотонiну з тромбоцитiв призводить до звуження великих артерiй та вен i розширення капiлярiв. До того ж багатий вмiст серотонiну, обмiн якого порушується при мiгренi, сприяє викиду норадреналину, який збiльшує явища вазоконстрiкцiї.

Таким чином, в перiод нападу мiгренi створюються всi умови для розвитку iшемiчних порушень мозкового кровообiгу у тому чи iншому варiантi. У зв'язку з цим профiлактика нападiв мiгренi у практицi сiмейного лiкаря є одним iз напрямкiв профiлактики гострих порушень мозкового кровообiгу. З метою профiлактики нападiв мiгренi нами комплексно використовувались β-адреноблокатори, трициклiчнi антидепресанти, блокатори кальцiєвих каналiв, що призводило до значного зменшення частоти нападiв мiгренi, а також їхньої iнтенсивностi у хворих, якi довгий час страждають на мiгрень.

Кафедра загальної практики ОНМедУ, www.genepra.odmu.edu.ua © 2005-2017


Официальный сайт Одесского Национального Медицинского Университета Ваш Медицинский Агент в интернете Каталог медицинских ресурсов на GRANDEX.RU
Баня Русский Пар клуб национальной культуры здоровья
Каталог ссылок »

Медицинский юмор »